THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 13, 26-33

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Ðức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người. Và dầu không thấy nơi Người lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Philatô cho giết Người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã chép về Người, họ đã tháo Người xuống khỏi cây thập giá và mai táng Người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Và trong nhiều ngày, Người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với Người từ Galilêa lên Giêrusalem. Bây giờ những kẻ đó là những chứng nhân của Người trước mặt dân chúng.

“Phần chúng tôi, chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng: lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Ðức Giêsu sống lại, như đã chép trong thánh vịnh thứ hai rằng: ‘Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con’ “.

Ðáp Ca: Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11

Ðáp: Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con (c. 7).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chính Ta đã đặt vương nhi Ta trên Sion, núi thánh của Ta. Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con”. – Ðáp.

2) Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng ra. – Ðáp.

3) Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết, quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Người, hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. – Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, Người đã chịu treo trên thập giá vì chúng ta. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 14, 1-6

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Suy niệm

Trong cuộc đời này, những cuộc chia ly thường để lại cho người ta một cảm giác nhớ nhung, xao xuyến. Đặc biệt, khi người ra đi là chỗ dựa tinh thần cho người ở lại, thì người ở lại sẽ càng cảm thấy lo âu và buồn bã hơn nhiều.

Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta thấy tâm trạng của các môn đệ khi các ông biết Thầy sắp lìa bỏ các ông mà đi. Mặc dù đã kề vai sát cánh cùng Thầy trong nhiều năm, được Thầy dạy dỗ và bảo ban rất nhiều, nhưng trong thân phận con người, các ông không khỏi bàng hoàng, lo lắng cho cuộc sống của mình khi không còn bóng dáng Thầy bên cạnh. Qủa thật, trong bối cảnh như thế, các ông cảm thấy cuộc sống phía trước của mình thật tăm tối, các ông không biết mình sẽ đi đâu và đi theo ai bây giờ.

Biết trước tâm trạng và những suy nghĩ của các ông, Đức Giê-su đã nói: “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy“. Có lẽ, lời chấn an của Đức Giê-su đã làm an lòng các môn đệ. Tuy nhiên, các ông không thể nào hiểu được nơi mà Thầy mình sẽ đến. Vì thế, ông Tô-ma đã nói: “Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Con đường mà ông hỏi ở đây là con đường trần gian, nhưng con đường mà Chúa Giê-su muốn nói lại là con đường thiêng liêng, con đường dẫn về Thiên Quốc. Thật vậy, Chúa Giê-su không chỉ muốn tâm hồn các ông được bình an, nhưng Ngài còn muốn khích lệ các ông hãy hướng lòng về Nước Trời, hãy tìm cho mình một con đường, mà con đường đó có thể dẫn họ đến với cuộc sống vĩnh cửu.

Cuộc sống ngày hôm nay cũng không ít lần làm chúng ta buồn bã, thất vọng và thậm chí chán chường không lối thoát. Nhưng chúng ta đừng lo lắng, hãy tin tưởng vào Chúa, hãy phó thác đường đời của chúng ta cho Chúa. Cho dù trước mắt chúng ta không còn con đường nào để đi nữa, thì chúng ta hãy quay về với Chúa, chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ở trong Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy con đường đích thực của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống trần thế lắm lúc đem lại cho con nhiều cay đắng và tủi hờn. Đã có lúc con băn khoan tự hỏi mình sống để làm gì? Chết rồi sẽ đi về đâu? Và đi theo con đường nào? Nhưng giờ đây, con cảm thấy an tâm hơn nhiều, bởi vì, con biết chính Chúa mới là con đường duy nhất của đời con, chính Ngài là cùng đích của đời sống con. Xin cho con biết hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng Phục Sinh của Chúa, để con cũng được phục sinh với Ngài. Amen!

Giuse Vũ Viết Hướng SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày