THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN (NĂM CHẴN)

THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN (NĂM CHẴN)

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 11, 29-32; 12, 19

“Israel lìa bỏ nhà Ðavít”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài đồng. Ahia cầm lấy áo choàng mới ông đang mặc, xé ra làm mười hai phần và nói với Giêroboam rằng: “Ông hãy cầm lấy mười phần cho ông, vì Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: ‘Ðây, Ta sẽ phân chia vương quốc từ tay Salomon, và Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. Vì Ðavít tôi tớ Ta, và vì thành Giêrusalem mà Ta đã lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dành cho Salomon một chi tộc’ “. Như thế, Israel lìa bỏ nhà Ðavít cho đến ngày nay.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Ðáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, ngươi hãy nghe Ta răn bảo (c. 11a & 9a).

Xướng: 1) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. – Ðáp.

2) Nhưng dân tộc của Ta chẳng có nghe lời Ta, Israel đã không vâng lời Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng để chúng sinh hoạt tuỳ theo sở thích. – Ðáp.

3) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối của Ta mà ăn ở: thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay! – Ðáp.

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia – Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn tôi trong chân lý của Ngài. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 7, 31-37

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Ðó là Lời Chúa.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu chữa lành cho một người vừa điếc vừa ngọng. Sau khi chứng kiến việc Đức Giêsu làm, mọi người rất kinh ngạc về người: “ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.”  Vì thấy Đức Giêsu làm việc gì cũng tốt đẹp cả nên mọi người kéo đến với Đức Giêsu ngày càng đông. Họ kéo đến với Ngài vì thấy Ngài là con người tốt lành.

Ngày nay, cũng không ít người thường xuyên tham dự thánh lễ mỗi ngày. Điều đó cho thấy Đức Giêsu là Đấng được nhiều người yêu mến. Tuy vậy, không ít người đi đến nhà thờ, đến Thánh lễ chỉ như một thói quen, một luật buộc, đến giờ thì đi hết giờ thì về. Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ về thái độ tham dự Thánh lễ của mình. Có khi nào chúng ta tham dự Thánh lễ chỉ như một cỗ máy không?

Lạy Chúa, không ít lần con đến tham dự Thánh lễ nhưng lòng con lại lo lắng về việc làm ăn. Con đã không lưu tâm gì đến sự hiện diện của Ngài trong Thánh lễ. Con đã quên mất rằng Ngài đang chờ con và muốn nói chuyện với con. Xin cho con ý thức về sự hiện diện và vẻ đẹp cao cả của Ngài, nhờ đó mỗi lần con đến tham dự Thánh lễ là mỗi lần con thể hiện tình yêu đích thật của con đối với Ngài.

Giuse Trần Văn Lịch, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày