THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Hc 6, 5-17

“Không gì sánh được với người bạn trung thành”.

Trích sách Huấn Ca.

Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí.

Ngươi nên có nhiều bạn hữu, nhưng chỉ nên chọn một trong ngàn người làm cố vấn.

Nếu ngươi có được người bạn hữu, hãy thử thách rồi hãy nhận, và đừng dễ dàng tin tưởng người đó. Vì có thứ bạn hữu chỉ thân trong lúc vận hên và không trung thành trong cơn khốn khó. Có thứ bạn hữu sau trở thành thù địch. Có thứ bạn hữu tiết lộ những chuyện oán thù, tranh chấp và ghen tương của ngươi. Có thứ bạn hữu chỉ thân lúc ở bàn ăn, gặp lúc gian truân không nhìn thấy bóng. Có thứ bạn hữu khi được thâu nhận sẽ trở thành bình đẳng với ngươi, vì tự do hành động trong những điều thuộc nội bộ nhà ngươi. Nếu ngươi bị người ta hạ nhục, hắn sẽ phản lại ngươi, và hắn sẽ xa tránh mặt ngươi. Ngươi hãy xa lánh kẻ thù và hãy đề phòng với bạn hữu.

Người bạn trung thành là chỗ dung thân vững chắc. Ai gặp được người bạn hữu như thế, là gặp được kho báu. Không có gì sánh được với người bạn trung thành, không số lượng vàng bạc nào có thể cân nặng hơn lòng trung tín tốt lành của người bạn đó. Người bạn hữu trung thành là liều thuốc trường sinh bất tử. Những ai kính sợ Chúa, sẽ gặp được người bạn đó. Ai kính sợ Chúa, người đó cũng có tình bạn tốt, vì người bạn hữu của người đó sẽ giống như người đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35.

Ðáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài (c. 35a).

Xướng: 1) Thân lạy Chúa, Ngài muôn phúc đức, xin dạy con các thánh chỉ của Ngài. – Ðáp.

2) Con lấy thánh chỉ Ngài làm hoan lạc, và lời Ngài dạy, con chẳng dám quên. – Ðáp.

3) Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. – Ðáp.

4) Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. – Ðáp.

5) Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó. – Ðáp.

6) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong đường lối này con sung sướng. – Ðáp.

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Ðó là lời Chúa.

 

SUY NIỆM 1

Án Tử, người nước Tề là một người nổi tiếng thanh liêm và thủy chung. Xuất thân từ gia đình nghèo, Án Tử được vợ hy sinh tảo tần buôn bán để nuôi ăn học. Đỗ đạt làm quan, không bao giờ Án Tử quên ơn ấy của vợ.

Dù cuộc sống có đầy cạm bẫy, ông vẫn trung thành. Một hôm vua Cảnh Công đến thăm và ở lại dùng bữa với Án Tử. Một người đàn bà vừa già vừa xấu xuất hiện trong bữa tiệc. Án Tử liền giới thiệu đó là vợ mình, nhà vua ngạc nhiên đến sửng sốt, ông mới đề nghị với Án Tử: -Ôi, vợ khanh sao vừa già lại vừa xấu. Quả nhân có một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp, quả nhân muốn cho về hầu khanh. Khanh nghĩ sao ?

Án Tử liền trả lời một cách dứt khoát không chút do dự: – Nhà tôi nay tuy đã già và xấu, nhưng chúng tôi đã lấy nhau và ăn ở với nhau bao lâu nay kể từ khi nàng còn trẻ đẹp. Xưa nay, đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt đề nhờ lúc già, lấy chồng lúc đẹp để nhờ cậy khi xấu. Nhà tôi thường nhờ cậy tôi như tôi đã từng nhờ cậy sự giúp đỡ của nhà tôi. Nay bệ hạ muốn ban ơn mưa móc là tùy ở bệ hạ, nhưng xin đừng để tôi mang tiếng là ăn ở bội bạc với nhà tôi.

Nói xong, Án Tử lạy hai lạy từ chối không nhận lấy con gái của vua.

Gia đình Án Tử là hôn nhân tự nhiên, thế mà ta bắt gặp hôn nhân ấy rất giống với điều Chúa dạy là: phải xây dựng trên tình yêu kết hợp, tình yêu kính trọng, tình yêu hy sinh.

-Hôn nhân phải xây dựng trên tình yêu kết hợp. Chúa đã tạo dựng con người vì yêu thương. Và con người là hình ảnh của Chúa nên phải sống yêu thương. Hơn nữa Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ để họ yêu thương và kết hợp với nhau. Vì thế hôn nhân phải là kết quả của tình yêu, phải là phấn đấu xây dựng tình yêu và phải là tổ ấm phát sinh tình yêu. Không có tình yêu là hôn nhân giả hiệu.

-Hôn nhân phải xây dựng trên tình yêu kính trọng. Đã có tình yêu phải có kính trọng. Kính trọng người bạn vì đó là người ngang hàng với mình. Adam không thể tìm được bạn bè trong đám súc vật nên buồn rầu mãi cho tới khi có Evà. Gặp Evà lập tức Adam nhận ngay ra người bình đẳng với mình, là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”.

Chúa Giêsu dạy ta phải kính trọng mọi người. Vì ai cũng là người, cũng có nhân vị, cũng đáng được tôn trọng và cũng là hình ảnh của Chúa. Chỉ có kính trọng tình yêu mới xứng đáng. Chỉ có kính trọng tình yêu mới bền vững.

-Hôn nhân phải xây dựng trên tình yêu hi sinh. Tinh yêu đích thực là tình yêu hướng đến người khác, tìm hạnh phúc cho người khác. Vì thế tình yêu đích thực là tình yêu hy sinh. Đó chính là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa.

Tinh yêu càng tìm mình càng không gặp; càng quên mình lại càng được yêu thương; Tình yêu càng tìm bản thân càng thây bất hạnh; càng quên mình lại càng hạnh phúc.

Các bạn thân mến,

Xin Thiên Chúa Tinh Yêu ban cho các gia đình biết sông trọn đời thủy chung, cho bóng tốì của đau buồn, của cám dỗ biến tan đi, để ánh sáng của tình yêu kết hợp, của tình yêu kính trọng và tình yêu hy sinh luôn rạng rỡ lên trong từng gia đình hôm nay và mãi mãi.

 Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

 

Suy niệm 2

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

            Nhìn vào cuộc sống của con người, mỗi người chúng ta đều nhận ra một điểm quan trọng, đó là ‘con người không thể sống riêng một mình mình, nhưng là sống trong sự tương quan với người khác’.

Còn nhỏ, khi đi học, chúng ta cũng cần có bạn để cho đỡ buồn, để giúp đỡ nhau trong học tập, và để tự tin hơn mỗi khi làm một việc gì đó, bởi có bạn giúp đỡ. Lớn lên cũng vậy, có bạn để tâm sự, để chia sẻ và để giúp đỡ động viên trước những vấn đề khó khăn của cuộc sống mà bản thân mình không thể vượt qua được. Yếu tố bạn bè nó cần thiết như vậy đấy.

Chúng ta lớn lên, hạnh phúc trong cuộc đời, vui vẻ và tự tin một phần lớn cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người, của bạn bè mà mỗi người chúng ta đều đã cảm nghiệm được. Tình bạn thật là quý, và chúng ta phải gìn giữ nó bằng sự tôn trọng, bằng chính lối sống thật thà của chúng ta.

Tình bạn quý như vậy và chúng ta đã có một tiêu chuẩn sống tốt để gìn giữ và đáp lại như thế, thì hôm nay Tin Mừng còn muốn chúng ta khám phá và đi sâu hơn, đến ‘tình chung thủy’.

            Bài Tin Mừng hôm nay là một bài giáo lý rất căn bản bàn về giới răn thứ 6 và thứ 9: cấm ngoại tình và không được ly dị. Hai giới răn bàn về những đặc tính cốt yếu của hôn nhân:

  1. Không được ngoại tình, có nghĩa là không được phản bội, không được thất trung, vì thất trung là bóp méo hình ảnh Thiên Chúa đang có nơi mình, là phá vỡ ý định của Thiên Chúa về hôn nhân, vì từ đầu Thiên Chúa đã dụng nên một người nam và một người nữ, và nguy hại hơn nữa là làm tiêu tan tình Chúa đã yêu ta vì “sự gì Thiên Chúa đã liên kết mọi người không được phân ly”.
  2. Không được ly dị, đó là muốn đề cao tính cách bền vững của hôn nhân mà thánh Phaolô đã diễn giải cho chúng ta: “Chồng hãy yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu Hội Thánh, vợ hãy yêu chồng như chính mình. Điều vừa nói, tôi muốn ám chỉ đến mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh”(Ep 5, 25-30).

            Chẳng ai lại không muốn mình hạnh phúc, và chẳng ai lại muốn mình có người bạn không chung thủy bao giờ. Những sự ‘không muốn’ và ‘lại muốn’ đó, Tin Mừng hôm nay hoàn toàn đồng ý với chúng ta. Chính vì thế, Tin Mừng đã vạch ra cho chúng ta một lối sống: mình muốn được chung thủy thì trước tiên mình phải gìn giữ và sống chung thủy. Khi sống cho sự chung thủy thì phải hy sinh, phải tìm về ý nghĩa thuở ban đầu Thiên Chúa đ tạo dựng nn con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ m gắn bĩ với vợ mình, v cả hai sẽ thnh một xương một thịt. Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; v ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.

            Hoàn cảnh của gia đình trong xã hội ngày hôm nay thật đáng thương tâm. Đâu đâu cũng thấy có những tình cảnh ly dị. Con người ngày hôm nay yêu nhau thật say đắm nhưng rồi cũng bỏ nhau cách quyết liệt, mặc cho những bổn phận của hôn nhân đang đặt nặng trên họ, mặc cho ý nghĩa của cuộc đời đang dần mất. Tại sao lại có những gia đình phải hoàn cảnh ấy? Thưa, đó là vì họ chưa có cầu nguyệnkhông hiểu tình yêu là gì, và chẳng quan tâm đến lối sống mà Chúa dạy. Chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho các gia đình, nhất là các gia đình công giáo, được biết sống đúng ơn gọi Chúa ban, biết quan tâm đến lối sống mà Chúa đã dạy, vì đó là đường đưa họ đến hạnh phúc và sự thủy chung.

Giuse Nguyễn Đức Vinh

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN