Thứ Sáu Tuần I Chay: SỐNG SUNG MÃN

1. Từng người tín hữu đã được mời gọi sám hối và tin vào Tin mừng. Đó là sứ điệp của thứ tư lễ tro. Điều ấy cũng có nghĩa là bước đi theo Thần khí mới, mặc lấy một trái tim mới, đón nhận vào đời mình LUẬT MỚI.

2. Chắc chắn Thập giới vẫn giữ được những nét giá trị muôn thuở của nó, vì Thiên Chúa không bao giờ chống lại chính mình. Nhưng nay với Đức Giêsu là TIN MỪNG, Thập giới phải được nhìn trong ánh sáng của ngài. “Còn Ta, Ta bảo các ngươi…” Thập giới nhằm đến sự sống sung mãn, song sự sống sung mãn lại không gì khác hơn là chính Đức Giêsu: Thày là đường, là sự thật và là sự sống… Tôi là sự sống và là sự sống lại… Như vậy, “kế hoạch chung cục của giao ước TC với chúng ta là đưa con người tới sự sung mãn chân thật của ngài. Và sự sung mãn đó vượt xa hơn việc tuân giữ luật lệ và giữ ta khỏi rơi vào cám dỗ. Nó cấu thành sự sống mới.” (Gabriel von Wendt, LC)

3. “Con người mới mang lấy Luật Mới trong mình; Luật đó cốt ở Thần khí thì thầm lặng lẽ trong cõi lòng ta; ngài không chỉ nói cho ta biết, nhưng làm cho chúng ta có thể yêu điều thiện. Vậy, Đức Giêsu không chỉ đòi hỏi những tiêu chuẩn cao cả hơn khi cho ta luật mới; ngài còn cho ta sức mạnh để chu toàn nó. Đức tin Kitô hữu của chúng ta là đây: chúng ta sống một đời sống mới trong Đức Kitô. Ngài sống trong ta. Tình yêu ngài có thể trải rộng trong trái tim chúng ta, và như thế chúng ta sống sung mãn.” (Gabriel von Wendt, LC)

4. Hôm nay chúng ta hãy thưa với Thiên Chúa: xin tạo trong con trái tim mới: Trái tim của Con Một Cha dấu yêu, Chúa Giêsu Kitô.

Văn Am, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS