Thứ Tư 8/7/2020

Thứ Tư 8/7/2020 – (Mt 10, 1-7)

Đức Giêsu sai phái mười hai tông đồ

Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Ngài cũng chọn một số người làm việc đó như một sự thông dự vào sứ mệnh của Ngài, trong sự sai phái của Ngài. Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa cũng tỏ cho thấy quyền năng của bản thân Ngài và quyền năng của Tin Mừng qua những dấu chỉ và những việc lạ lùng. Ngài chữa lành những người đau khổ về thể xác, tinh thần và tâm hồn; Ngài còn giải thoát người ta khỏi sự trói buộc của tội và sự kiểm soát của ma quỷ. Ngài cũng trao cùng một quyền năng ấy cho những người Ngài chọn. Đó là nhóm 12, được gọi là tông đồ, để thực hiện sứ mệnh của Ngài trong quyền năng của Ngài. Chúa đã không tuyển lựa những người xuất sắc giữa bao người, các ông chỉ bình thường như bao người khác. Các ông được chọn chỉ đơn giản vì Ngài muốn. Chúa không tìm những người tài giỏi và học thức, nhưng những người giản dị nhưng biết chấp nhận để Ngài đi vào cuộc đời họ, chấp nhận để Ngài biến đổi và làm duy nhất công việc của Ngài.

Chúa sai các môn đệ giảng rằng “Nước Thiên Chúa ở gần bên”. Nước Thiên Chúa ở gần bên nghĩa là Thiên Chúa đến ở gần trong mức độ con người có thể cảm nghiệm được, dù rằng Ngài siêu việt, ở ngoài tầm trí khôn con người. Giêsu là sự tỏ lộ của Thiên Chúa, là chính Nước Trời. Tới thời biểu lộ lòng thương xót, Nước Thiên Chúa trở thành có sẵn, trở thành ở gần, ở trong tầm tay, trở thành quà tặng thần linh quí giá được ban không. Chúa muốn các tông đồ và muốn những ai đã lãnh nhận được Nước Trời là chính bản thân Ngài, cũng hãy rao giảng rằng “Nước Thiên Chúa ở gần bên”.

Nước Thiên Chúa không thể mua bằng tiền, không chiếm được bằng quyền lực, không sở hữu bởi tiềm lực tri thức hay tài cán bất cứ dạng nào, nhưng được ban không cho những con người khiêm tốn, đơn sơ như trẻ em “Nếu anh em không trở lại và nên như trẻ thơ, anh em không thể vào được Nước Trời” (Mt 18, 2). Xưa Chúa đã chọn những người rất bình thường để chia sẻ sứ mệnh, nếu những người này tự nghĩ mình là khôn ngoan thông thái, họ đã không thể lãnh nhận Nước Trời và không thể trao truyền một Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, một vị Thầy dịu hiền và khiêm nhường, trong toàn bộ lời dạy của Ngài. Ngày nay để rao giảng Lời Chúa cho con người, xua trừ ma quỷ và chữa lành họ, các môn đệ của Chúa cũng phải có tâm hồn của trẻ thơ. Nhưng làm sao có thể trở nên như trẻ thơ được? Chúa nói: “Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29).

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên