THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

(Mt 11,25-27)

 

Hôm nay, Chúa Giêsu nói đến Nước Trời như là một “bí mật”. Cha Trên Trời nắm toàn quyền “bật mí” điều đó. Và lạ lùng rằng: Ý muốn của Cha Trên Trời là hễ ai trở nên khiêm nhường, bé mọn thì được biết Mầu nhiệm Nước Trời, còn những kẻ cho mình là khôn ngoan, thông thái thì lại bị giấu đi, không cho biết.

Thì ra, các Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa không đặt móng trên suy lý và sự khôn ngoan nhân loại. Thì ra, Thiên Chúa toàn quyền mạc khải các mầu nhiệm Nước Trời, Ngài muốn phân phát điều đó cho ai là tuỳ ý Ngài, Ngài thừa sức làm cho những người bé mọn nhất cũng có thể hiểu biết rất rõ về “bí mật” Nước Trời.

Lời Chúa Giêsu hôm nay giúp chúng ta khám phá ra rằng: Mầu nhiệm Nước Trời được dành cho những người bé mọn. Đơn giản vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa ưa thích những tâm hồn bé nhỏ. Thiên Chúa dành tặng những tâm hồn nhỏ bé điều quý nhất cuộc đời này (Nước Trời). Như thế, tình thương của Thiên Chúa đã lan toả tới tận cùng, chạm tới cả những phận người hèn kém, bé nhỏ, nghèo khó nhất. Một tình thương len lỏi tới những mảnh đời như thế, hẳn phải là tình thương vô biên và đầy quyền năng.

Người khiêm nhường, bé nhỏ dễ đón nhận Nước Trời, vì đức khiêm nhu nhìn nhận rằng mọi điều tốt lành đều đến từ Thiên Chúa (1Cr 4,7). Người bé nhỏ, khiêm nhường, khi đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa, họ biết rằng: tự mình không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa.

Những người khôn ngoan thông thái, cậy vào tài khéo và hiểu biết của mình, và thế là họ vuột mất cơ hội đón nhận các Mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa vốn không phải là kết quả của tri thức và suy lý, nhưng trước hết Mầu nhiệm này được Mạc khải cho con người vì Tình Yêu.

Đối diện với các giây phút Mạc khải được ban ra, Đức Maria đã nhận mình là tôi tớ của Thiên Chúa; Thánh Giuse khiêm nhường và âm thầm thi hành ý Chúa; Các môn đệ xin Chúa ban thêm Đức Tin cho họ; anh thanh niên bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu đã kêu xin lòng thương xót của Ngài,… và thế là họ đã ở trong lời ngợi khen của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã mạc khải những mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn”. Còn tôi thì sao?

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng vì tình thương đối với chúng con và để cứu độ chúng con, Chúa sẵn lòng từ bỏ địa vị cao sang, hạ mình sống giữa chúng con. Chúa là Thiên Chúa cao cả, nhưng lại hạ mình xuống thật thấp để nêu gương khiêm nhường cho chúng con. Chúa dạy chúng con phải trở nên như trẻ thơ mới có thể được vào Nước Trời. Xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc, khi cố gắng sống theo lời Chúa dạy. Amen.

(Lm. Huy Khiêm, SDB)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI