THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (năm I) Dt 7, 1-3. 15-17

“Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Menkixêđê này là vua Salem, tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông đã đi đón Abraham đang trên đường về sau khi đánh bại các vua, ông chúc lành cho Abraham. Và Abraham dâng cho ông một phần mười các chiến lợi phẩm. Giải nghĩa tên ông, trước tiên thấy tên ông mang tên vua công chính, rồi ông lại còn là vua Salem, nghĩa là vua hoà bình. Ông không cha không mẹ, không gia phả, không ngày sinh, không ngày tử, nhưng ông được so sánh với Con Thiên Chúa, nên ông làm tư tế muôn đời.

Việc còn hiển nhiên hơn nữa, nếu một tư tế khác được thiết lập theo phẩm hàm Menkixêđê, không phải chiếu theo luật xác thịt quy định, nhưng chiếu theo quyền năng của sự sống bất diệt. Vì đã chứng thực về ngài rằng: “Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4

Ðáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c. 4bc).

Xướng: 1) Thiên Chúa đã tuyên bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”. – Ðáp.

2) Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. – Ðáp.

3) Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: “Trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”. – Ðáp.

4) Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê. – Ðáp.

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 3, 1-6

“Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu chữa một người bại tay trong ngày Sa-bát. Trước con mắt của những người Do Thái đang soi mói để bắt lỗi, Ngài đã chẳng ngần ngại thể hiện lòng thương xót và chữa lành cho người bị bại tay. Thế nhưng khi Thiên Chúa thể hiện tình yêu cho nhân loại thì một số người lại có thái độ bất mãn và lên án Chúa. Thái độ của họ đã khiến Chúa phải trừng mắt nhìn họ và đau khổ vì lòng họ u mê.

Một câu hỏi Chúa đặt ra để thức tỉnh họ đó là: “Luật Sa-bát được đặt ra vì loài người hay loài người được đặt ra vì ngày Sa-bát”. Chúng ta có thể nhận thấy đối với người Do Thái, sở dĩ họ giữ luật ngày Sa-bát là để phụng thờ Thiên Chúa. Tuy vậy, có nhiều người vì quá nệ luật mà gạt bỏ tha nhân. Họ chỉ lo giữ những luật tiểu tiết mà từ chối để một người đang đau khổ vì bệnh tật được phục hồi. Họ không biết rằng chính Thiên Chúa lại muốn con người yêu thương nhau cùng với việc thờ phượng Ngài. Chính vì thế trước câu hỏi của Chúa Giêsu, họ làm thinh không trả lời.

Nhiều người cho rằng hành động của Chúa Giêsu là tốt nhưng chính Ngài lại làm gương cho người ta phá luật. Trong Tin Mừng ở nhiều chỗ Ngài cũng đã từng nói dù trời đất này qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không qua đi. Ngài còn nói ai không giữ lề luật mà dạy cho kẻ khác làm như thế thì bị xem là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Vậy, chúng ta phải hiểu thế nào trước sự kiện Ngài phá vỡ luật giữ ngày Sa-bát?

Để hiểu điều này chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu chính là Đấng đến để chu toàn lề luật. Ngài không đến để phá hủy lề luật nhưng là để kiện toàn. Chính Ngài cũng như bao người Do Thái khác đã giữ rất kỹ những luật lệ. Điều đó cho thấy việc giữ luật rất quan trọng với Chúa nhưng một điều quan trọng hơn Chúa muốn chúng nắm giữ đó là tinh thần của lề luật. Cốt lõi của lề luật phải là yêu thương và ai yêu thương là chu toàn lề luật. Chính vì thế, hai điều răn “mến Chúa và yêu người” không thể nào mâu thuẫn. Trái lại, chúng lại liên hệ chặt chẽ với nhau đến độ tuy hai mà là một. Do đó, khi cần thiết chúng ta cũng nên linh động vượt qua những tiểu tiết của lề luật theo nghĩa đen để hướng đến việc chu toàn một luật bao quát hơn. Đó là luật yêu thương.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: Chúa đến không phải để phá hủy nhưng là để kiện toàn lề luật. Xin Chúa dạy chúng con biết chu toàn luật yêu thương mà Chúa đã truyền. Xin mở rộng đôi mắt của chúng con để thay vì soi mói và tìm chứng cớ lên án, chúng con biết nhìn ra hoàn cảnh và nhu cầu của tha nhân. Xin mở rộng trái tim chúng con để thay vì hận thù ghen ghét, chúng con biết cảm thông và yêu thương. Xin mở rộng đôi tay của chúng con để thay vì nắm lại với những hành động thô bạo, chúng con biết mở rộng để cho đi và phục vụ.

 Giuse BùiCông Thiện SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày