THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 4, 1-11

“Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?”

Trích sách Tiên tri Giona.

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải như lời con đã cầu xin khi con còn ở quê nhà con sao? Bởi đó con lo trốn sang Tharsê: vì con biết Chúa là Thiên Chúa khoan nhân, từ bi, nhẫn nhục, đầy tình thương và tha thứ tội ác. Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất linh hồn con ra khỏi con, vì thà con chết còn hơn là sống”. Chúa liền hỏi rằng: “Ngươi có nghĩ là ngươi giận đúng không?”

Ông Giona ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông thành phố; ông tự dựng một cái lều, và ngồi dưới bóng nó, chờ xem biến cố sẽ xảy ra trong thành. Chúa là Thiên Chúa khiến một dây dưa mọc lên khỏi đầu ông Giona, rợp bóng trên đầu ông, che mát cho ông (vì ông mệt mỏi); nhờ dây dưa đó, ông Giona rất hân hoan vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn dây dưa, và nó ra khô héo. Khi mặt trời mọc lên, Chúa khiến cơn gió nóng thổi lên và mặt trời giọi xuống đầu ông Giona, ông nóng nực và xin cho mình chết mà rằng: “Thà con chết đi còn hơn là sống”.

Chúa phán cùng ông Giona rằng: “Ngươi có nghĩ ngươi giận vì dây dưa là đúng không?” Ông thưa: “Ðúng, con giận cho đến chết (đi được!)” Chúa phán: “Ngươi buồn bực vì dây dưa mà ngươi không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu mình thế nào, và nhiều súc vật sao?”

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 85, 3-4. 5-6. 9-10

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương con, vì con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. – Ðáp.

2) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. – Ðáp.

3) Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm nên những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. – Ðáp.

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 1-4

“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Cầu nguyện luôn luôn là một việc không thể thiếu của người Ki-tô hữu. Cầu nguyện sẽ giúp mỗi người chúng ta nâng tâm hồn lên gặp gỡ Thiên Chúa, lắng nghe lời Người. Để từ đó, ta có thể biết được thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời ta và sống đúng phẩm giá làm con của Ngài. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách cầu nguyện, không phải ai cũng có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế, trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta phải có tâm tình cầu nguyện thế nào cho phải, cho đúng.

Trước hết, chúng ta thấy người môn đệ đã tự động đến xin thầy Giê-su chỉ cho mình cách cầu nguyện, cách để gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Như thế, anh ta không hề đến với một thái độ bị động hay do ai đó ép buộc, nhưng anh đến với Thầy bằng cả con người và tâm hồn anh ta. Tự trong thâm tâm, người môn đệ cảm thấy một sự thúc đẩy phải cầu nguyện. Anh ta từ từ bước tới thầy Giê-su với niềm mong mỏi được Thầy hướng dẫn cầu nguyện. Và rồi, lòng khao khát của anh đã được đáp trả khi Chúa Giê-su dạy anh cầu nguyện với “Kinh Lạy Cha”. Cũng vậy, mỗi người chúng ta hãy đến với Thiên Chúa với cả tâm hồn, con tim và lý trí của chúng ta. Bởi vì, chỉ khi chúng ta đến với Chúa với cả tấm lòng thành, chúng ta mới mong nhận được những ơn lành mà Chúa hứa ban cho mỗi chúng ta.

Hơn nữa, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho mình nhưng còn phải hướng dẫn người khác cầu nguyện, chỉ cho họ con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể dẫn họ đến với Chúa khi chính bản thân ta đã có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa rồi. Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy, chính Chúa Giê-su chỉ cho người môn đệ cách cầu nguyện khi Người vừa kết thúc cuộc trò chuyện thân tình với Thiên Chúa Cha. Như thế, kinh nghiệm gặp Chúa là một điều hết sức quan trọng mà mỗi người Ki-tô hữu chúng ta phải thủ đắc được cho mình, trước khi nghĩ tới chuyện dẫn người khác đến với Đức Giê-su.

Lạy Chúa Giê-su,Chúa muốn con đến với Chúa bằng cả tâm hồn mình. Thế nhưng, đã không ít lần con đến với Chúa chỉ vì thói quen hay do sự bắt buộc nào đó. Chắc Chúa buồn lắm, giận lắm phải không? Con xin lỗi Chúa. Xin Chúa tiếp tục quyến rũ con, để con đến với Chúa với một lòng khao khát thâm sâu nhất.Để rồi, mỗi lần đến với Chúa, con đều cảm thấy con đang đói khát Chúa thật sự.Xin cho con có một kinh nghiệm gặp Chúa cách sâu xa để con có thể hướng dẫn người trẻ đến với Chúa, gặp gỡ Chúa và sống trong tình yêu của Ngài. Amen.

Giuse Vũ Viết Hướng SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ 7 SAU CN XXIV TN
LÒNG TỐT
THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN