THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 2, 1-11

“Người sẽ trả lại cho ai nấy theo công việc họ đã làm, trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Hỡi con người kia, hễ ngươi xét đoán, thì ngươi không thể chữa mình được đâu. Vì ngươi xét đoán kẻ khác thế nào, thì ngươi tự lên án mình như vậy: bởi lẽ ngươi cũng phạm điều ngươi lên án. Chúng ta đều biết Thiên Chúa căn cứ theo chân lý mà xét đoán những kẻ hành động như thế.

Hỡi con người kia, ngươi xét đoán những kẻ hành động thể ấy, mà chính mình ngươi cũng làm, ngươi nghĩ rằng: ngươi thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa được sao? Hay là ngươi khinh thị lòng nhân hậu, nhẫn nại và khoan dung của Người? Ngươi chẳng biết rằng lòng nhân lành của Thiên Chúa phải thối thúc ngươi hối cải sao?

Thật bởi lòng ngươi chai đá, không chịu hối cải, ngươi chỉ tích trữ cho mình cơn thịnh nộ trong ngày thịnh nộ, ngày sẽ tỏ ra thẩm phán công bình của Thiên Chúa, Ðấng sẽ trả lại cho ai nấy tuỳ theo công việc họ đã làm, vì hễ những ai bền đỗ làm lành, tìm kiếm vinh quang, danh dự và ơn bất tử, thì sẽ được sống đời đời; còn những ai ương ngạnh, không vâng phục chân lý, mà lại tin theo sự gian ác, thì sẽ gặp cơn thịnh nộ và giận dữ.

Hễ kẻ nào làm sự dữ, thì mắc phải gian nan phiền muộn, trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp: vì Thiên Chúa không thiên tư tây vị ai cả.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 61, 2-3. 6-7. 9

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa sẽ trả công mỗi người theo như việc họ làm (c. 13b).

Xướng: 1) Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; do chính mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng. – Ðáp.

2) Nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi ơi, hãy an vui, vì do Người, tôi được điều tôi trông đợi. Phải, chính Chúa là Ðá tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng. – Ðáp.

3) Hỡi dân tộc, hãy trông cậy Người luôn mọi lúc, hãy đổ giốc niềm tâm sự trước nhan Người, vì Thiên Chúa là nơi ta nương náu. – Ðáp.

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 42-46

“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay lặp lại ba lần điệp khúc “khốn cho các người…” là điều mà Chúa Giêsu đã dùng để khiển trách những người Pharisiêu và thông luật. Đó thật là những lời nặng nề dành cho những bậc vị vọng của xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Sao Chúa lại khiển trách họ như thế? Ngài muốn nói với ta điều gì qua bài Tin Mừng hôm nay?

Những người Pharisiêu và thông luật rất được mọi người kính trọng vào thời Chúa Giêsu. Họ nổi tiếng về lòng đạo đức và giữ luật cách nhiệm nhặt. Họ thực sự là tấm gương cho mọi người noi theo về điểm này. Tuy nhiên, điều thật đáng buồn là vì quá lo giữ luật đến từng chi tiết, họ lại quên mất giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Họ đã phải hy sinh rất nhiều khi nộp hàng loạt các loại thuế như bạc hà, vân hương, đủ các loại rau cỏ. Thế nhưng tất cả đã trở thành con số 0 trước mặt Chúa chỉ vì họ đã xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Chúa. Tới đây ta tự hỏi, Chúa Giêsu dựa vào đâu mà kết án họ nặng nề như thế?

Ta sẽ nhận ra chứng cớ đầu tiên qua câu nói của Chúa Giêsu: “Các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng”. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng những người mong muốn được người khác phải chào hỏi và biết đến mình thường là những kẻ tự tôn, kiêu ngạo. Thái độ này nơi người Pharisiêu và thông luật cho thấy rằng, sau khi giữ luật Chúa cách nghiêm ngặt, thay vì thưa với Chúa: “Lạy Ngài con là đầy tớ vô dụng đã chỉ làm việc bổn phận của mình”, họ lại ra vẻ vênh váo, kiêu ngạo, tự coi mình hơn mọi người. Họ thấy mình xứng đáng để người khác phải tỏ lòng tôn kính nơi công cộng. Còn trong hội đường, họ thích ngồi ghế đầu để thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì con đã sống đạo đức hơn những người khác và đáng được Chúa thưởng công hơn những kẻ ngồi phía sau kía”.

Chính thái độ tự đắc của họ khiến họ bị kết án là thiếu lòng yêu mến Chúa. Bởi vì chỉ có những người khiêm nhường thực sự mới nhận ra được Thiên Chúa là Đấng quyền năng và đầy lòng yêu thương. Mọi sự đều do Chúa ban nên dù con người có làm gì đi nữa thì cũng chẳng xứng đáng với Ngài. Do đó, họ khiêm cung nhận ra sự bé nhỏ của mình luôn cần sự tha thứ và nâng đỡ của Thiên Chúa. Trái lại, kẻ kiêu ngạo vì quá tự hào về con người mình với những khả năng hơn người, họ đã chẳng còn gặp được Thiên Chúa. Thiên Chúa mà họ tôn sùng chính là bản thân của họ.

Chúa Giêsu đưa ra chứng cứ thứ hai cho thấy những người Pharisiêu và thông luật không có lòng yêu người khi Ngài nói: “Các ngươi chất lên vai người khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù chỉ một ngón tay cũng chẳng động vào”. Chúa Giêsu kết án họ chỉ biết giảng dạy mà không biết thực hành và bắt người khác làm điều mình không làm. Họ dùng những lý lẽ rất vững chắc để bắt bẻ mọi người phải tuân giữ luật lệ, còn bản thân họ lại dựa vào địa vị xã hội của mình và những bào chữa tinh vi để tự chước miễn cho mình những nghĩa vụ phải thực hiện. Như thế họ đã lỗi luật bác ái và công bằng với đồng loại.

Do đó Chúa Giêsu đã phải thốt lên: “Khốn cho các ngươi…” Câu nói này vừa là lời trách móc về thái độ sống giả hình của người Pharisiêu và thông luật. Thế nhưng đó cũng là lời thương tiếc của Chúa Giêsu đối với họ. Chúa thương tiếc thay cho họ vì phải chi họ nhân ra được những sai lầm của mình để sám hối thì quả thực họ đã chẳng còn xa Nước Trời bao nhiêu.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy quay về với chính mình và duyệt xét bản thân. Hãy tự hỏi xem ta có thực sự tốt như ta nghĩ không? Ta có đang quá tự hào về bản thân đến nỗi quên mất Thiên Chúa và tha nhân không? Trong mọi công việc ta làm, ta có đặt điều răn mến Chúa, yêu người lên hàng đầu hay từ lâu ta đã xóa nhòa điều Chúa muốn để thay vào điều ta muốn bằng những lý lẽ và cách thức rất hợp lý trước mặt người đời? Ta hãy nhìn lại toàn bộ con người của mình dưới ánh sáng của Chúa để sám hối và biến đổi đời sống để Chúa Giêsu thay vì phải thốt lên “khốn cho các người”, Ngài sẽ nói “phúc cho các ngươi”.

 Giuse Bùi Công Thiện SDB

 

LECTIO DIVINA THỨ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lc 11, 42-46

“Alas for you Pharisees, and alas for you lawyers” “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”  
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc  
Lord, our help and guide, make your love the foundation of our lives. May our love for you express itself in our eagerness to do good for others. You live and reign with the Father and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Chúa. Chúa là Đấng trợ giúp và hướng dẫn chúng con. Xin Chúa làm cho tình yêu của Chúa trở thành nền tảng của cuộc đời chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp tình yêu của chúng con đối với Chúa được thể hiện trong việc háo hức làm điều tốt cho người khác. Chúa hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời.. Amen.  
2) Gospel Reading : Luke 11,42-46 2) Tin Mừng : Lc 11, 42-46  
Jesus said: But alas for you Pharisees, because you pay your tithe of mint and rue and all sorts of garden herbs and neglect justice and the love of God! These you should have practised, without neglecting the others.

Alas for you Pharisees, because you like to take the seats of honour in the synagogues and to be greeted respectfully in the market squares!

Alas for you, because you are like the unmarked tombs that people walk on without knowing it!’

A lawyer then spoke up. ‘Master,’ he said, ‘when you speak like this you insult us too.’

But he said, ‘Alas for you lawyers as well, because you load on people burdens that are unendurable, burdens that you yourselves do not touch with your fingertips.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”. Đó là lời Chúa.

 
3) Reflection 3) Suy ngắm  
• In today’s Gospel the conflictive relation between Jesus and the religious authority of the time continues. Today in the church we have the same conflict. In a determinate diocese the Bishop convoked the poor to participate actively. They accepted the request and numerous began to participate. A great conflict arose. The rich said that they had been excluded and some priests began to say: “the Bishop is doing politics and forgets the Gospel”. * Trong Bài Tin Mừng hôm nay, tương quan mâu thuẫn giữa Chúa Giêsu và giáo quyền lúc bấy giờ vẫn tiếp tục. Hôm nay trong Giáo Hội, chúng ta có sự xung khắc tương tự. Trong một Giáo phận cụ thể, Đức Giám mục quy tụ người nghèo để họ tích cực tham gia. Họ chấp nhận yêu cầu và nhiều người bắt đầu tham gia. Nhưng một cuộc xung khắc lớn đã nảy sinh. Người giàu cho rằng họ bị loại trừ và một số linh mục bắt đầu nói: “Đức Giám mục đang làm chính trị và quên Tin Mừng”.  
• Luke 11, 42: Alas for you who do not think of justice and love. “Alas for you, Pharisees, because your pay your tithe of mint and rue and all sorts of garden herbs and neglect justice and the love of God. These you should have practiced without neglecting the others”. This criticism of Jesus against the religious heads of the time can be repeated against many religious heads of the following centuries, even up until now. Many times, in the name of God, we insist on details and we forget justice and love. For example, Jansenism rendered arid the living out of faith, insisting on observance and penance and leading people away from the path of love. Saint Theresa of Lisieux, the Carmelite Sister grew in a Jansenistic environment which marked France at the end of the XIX century. After a painful personal experience, she knew how to recover the gratuity of the Love of God with the force which has to animate the observance of the norms from within; because, without the experience of love, observance makes an idol of God. * Luca 11, 42: Khốn cho các ngươi, những người không nghĩ đến công lý và tình yêu. “Khốn cho các ngươi, những người Biệt phái, bởi vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia”. Lời đả kích này của Chúa Giêsu chống lại những người lãn đạo tôn giáo lúc bấy giờ, có thể lập lại đối với nhiều người lãnh đạo tôn giáo trong nhiều thế kỷ, thậm chí cho đến ngày nay. Nhiều lần, nhân danh Chúa, chúng ta nhấn mạnh đến từng chi tiết, nhưng chúng ta lại quên sự công bình và lòng yêu mến. Chẳng hạn, Phái Khắc kỷ làm cho đời sống đức tin trở nên khô cứng, nhấn mạnh đến việc tuân giữ và hãm mình, làm cho dân chúng xa cách con đường tình yêu. Thánh Têrêsa Lisieux, Nữ tu Dòng Kín, đã lớn lên trong bối cảnh Khắc kỷ, là nét đặc trưng của nước Pháp vào cuối Thể kỷ 19. Sau một thời gian cảm nghiệm đau đớn bản thân về bối cảnh đó, ngài đã biết cách phục hồi Tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa và với sức mạnh của tình yêu đó, ngài đã sinh động hóa việc tuân giữ luật từ bên trong; bởi vì, nếu không có kinh nghiệm về tình yêu, việc tuân giữ luật trở thành thần tượng của Thiên Chúa.  
The final observation of Jesus said: “You should practice this, without neglecting the others”. This observation recalls another observation of Jesus which serves as a comment: “Do not imagine that I have come to abolish the Law or the Prophets. I have come not to abolish but to complete them. In truth I tell you, till heaven and earth disappear, not one dot, not one little stroke, is to disappear from the Law until all its purpose is achieved. Therefore, anyone who infringes even one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be considered the least in the Kingdom of Heaven; but the person who keeps them and teaches them will be considered great in the Kingdom of Heaven. For I tell you, if your uprightness does not surpass that of the Scribes and Pharisees you will never get into the Kingdom of Heaven” (Mt 5,17-20). * Chúa Giêsu đã nói nhận xét cuối cùng : “Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia”. Nhận xét này nhắc đến một nhận xét khác của Chúa Giêsu, được dùng để bình luận : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 17-20).  
• Luke 11, 43: Alas for you, because you like to take the seats of honour. “Alas for you, Pharisees, because you like to take the seats of honour in the Synagogues and to be greeted respectfully in the market squares”. Jesus calls the attention of the disciples on the hypocritical behaviour of some Pharisees. They like to go around the squares with long tunics, and receive the greetings of the people, to occupy the first seats in the synagogues and the seats of honour in the banquets (cf. Mt 6, 5; 23, 5-7). Mark says that they lied to enter into the houses of the widows to recite long prayers in exchange for some money. Such persons will be judged very severely (Mk 12, 38-40). This also happens today in the Church. * Lc 11, 43 : Khốn cho các người, vì các thích các ghế danh dự. “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các Hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ”. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ chú ý đến thái độ giả hình của một số người Pharisêu. Họ thích đi quanh các quảng trường với áo dài, nhận được lời chào của dân chúng, chiếm những ghế nhất trong các hội đường và ghế danh dự trong các bữa tiệc (xem Mt 6, 5; 23, 5-7). Thánh Marcô nói rằng họ đã nói dối để vào nhà của các góa phụ để đọc kinh dài dòng để đổi lấy một số tiền. Những người như vậy sẽ bị phán xét rất nghiêm khắc (Mc 12, 38-40). Ngày nay điều này cũng xảy ra trong Giáo Hội.  
• Luke 11, 44: Alas for you, unmarked tombs. “Alas for you, Scribes and Pharisees, because you are like whitewashed tombs that look handsome on the outside, but inside are full of the bones of the dead and every kind of corruption” (Mt 23, 27-28). The image of “whitewashed tombs” speaks of itself and does not need any comments. Through this image, Jesus condemns a fictitious appearance of persons who are correct, but interiorly there is the complete negation of what they ant to appear to be on the outside. Luke speaks about unmarked tombs: Alas for you, because you are like those unmarked tombs that people walked on without knowing it”. Anyone who walks on or touches a tomb becomes impure, even if the tomb is hidden under the ground. This image is very strong: on the outside the Pharisee seems to be just and good, but this aspect is deceitful because inside there is a hidden tomb, that without people being aware spreads a poison that kills, communicates a mentality that leads people away from God , suggests an erroneous understanding of the Good News of the Kingdom. It is an ideology which makes of God a dead idol. Lu-ca 11, 44: Khốn cho các người, những mồ mả không rõ rệt. “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác” (Mt 23, 27-28). Hình ảnh những ngôi mộ quét vôi trắng đã nói về chính nó và không cần bất kỳ bình luận nào. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu lên án sự xuất hiện bề ngoài là công chính, nhưng bên trong, họ hoàn toàn không có điều họ tỏ lộ bên ngoài. Thánh Luca nói về những ngôi mộ không rõ rệt : “Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết! Ai đi trên hoặc chạm vào một ngôi mộ đều trở nên ô uế, ngay cả khi ngôi mộ được giấu dưới mặt đất. Hình ảnh này rất mạnh mẽ : ở bên ngoài người Pharisêu có vẻ công bằng và tốt lành, nhưng khía cạnh này là giả dối, bởi vì bên trong là một ngôi mộ ẩn giấu, dân chúng không phát hiện, nhưng họ đang loan truyền một chất độc giết người, một não trạng làm cho người ta xa cách Chúa, họ quảng bá một nhận thức sai lạc về Tin Mừng Nước Trời. Đây là một ý thức hệ làm cho Thiên Chúa trở thành một thần tượng chết.  
• Luke 11, 45-46: Criticism of the Doctors of the Law and response of Jesus: A lawyer then spoke up and said: “Master, when you speak like this you insult us too!” In his response Jesus does not turn back, rather he shows clearly that the same criticism is also for the Scribes: “Alas for you lawyers as well , because you load on people burdens that are unbearable, burdens that you yourselves do not touch with your fingertips!” In the Sermon on the Mountain, Jesus expresses the same criticism which serves as a comment: “The Scribes and the Pharisees occupy the chair of Moses. You must therefore, do and observe what they tell you, but do not be guided by what they do , since they do not practice what they preach. They tie up heavy burdens and lay them on people’s shoulders, but will they lift a finger to move them?” (Mt 23, 2-4). * Lu-ca 11, 45-46: Các Tiến sĩ luật phản đối và Chúa Giêsu trả lời : Một tiến sĩ luật đứng dậy và nói : “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Khi trả lời, Chúa Giêsu không lập lại, nhưng Ngài rõ ràng cho thấy sự chỉ trích đó cũng hướng đến các Luật sĩ : “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới!” Trong Bài giảng trên Núi, Chúa Giêsu cũng đã dùng sự chỉ trích này để cắt nghĩa : “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào?” (My 23, 2-4).  
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật  
18.  Work and temperance  

“Work and temperance will make the Congregation flourish”, whereas the seeking of an easy and comfortable life will instead bring about its death.

The Salesian gives himself to his mission with tireless energy, taking care to do everything with simplicity and moderation.  He knows that by his work he is participating in the creative action of God and cooperating with Christ in building the Kingdom.

Temperance gives him the strength to con­trol his heart, to master himself and remain even-tempered.

He does not look for unusual penances but accepts the dally demands and renunciations of the apostolic life.  He is ready to suffer cold and heat, hunger and thirst, weariness and disdain whenever God’s glory and the salvation of souls require it.

18. Làm việc và tiết độ

“Làm việc và tiết độ sẽ làm cho Dòng phát triển”; trái lại việc tìm tiện nghi và an nhàn sẽ đưa Dòng tới chỗ diệt vong .

Người Salêdiêng hiến mình cho sứ mệnh với sự cần lao không mỏi mệt, lo hoàn thiện mọi việc cách đơn sơ và mực thước. Qua công việc, họ biết là mình tham gia vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa và cộng tác với Đức Kitô trong việc xây dựng Nước Chúa.

Sự tiết độ kiện cường nơi người Salêdiêng việc canh giữ cõi lòng và làm chủ bản thân, đồng thời giúp họ sống thanh thản.

Họ không tìm những việc đền tội phi thường, nhưng chấp nhận những đòi hỏi hằng ngày và những sự từ bỏ của đời tông đồ: sẵn sàng chịu nóng lạnh, đói khát, mệt nhọc và khinh khi, mỗi khi vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn đòi hỏi .

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân  
• Hypocrisy maintains an appearance which deceives. Up to what point does my hypocrisy reach? How far does the hypocrisy of our Church go? * Sử giả hình tỏ lộ dáng vẻ bề ngoài để lừa dối. Sự giả hình của tôi ở mức độ nào? Sự giả hình của Giáo Hội chúng ta như thế nào?  
• Jesus criticized the Scribes who insisted in the disciplinary observance of the minute points of the law, as for example the to pay the tithe of mint and rue and all forts of garden herbs and forget the objective of the Law which is the practice of justice and the love. Can this criticism also apply to me? * Chúa Giê-su đã chỉ trích các Kinh sư nhấn mạnh đến việc tỉ mỉ tuân giữ luật, ví dụ việc nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, nhưng quên mục tiêu của Luật là thực hành đức công bình và tình yêu mến. Sự chỉ trích này cũng có thể được áp dụng cho tôi không?  
6) Concluding prayer 6) Kinh kết  
How blessed is anyone who rejects the advice of the wicked and does not take a stand in the path that sinners tread, nor a seat in company with cynics, but who delights in the law of Yahweh and murmurs his law day and night. (Ps 1,1-2) Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. (Tv 1, 1-2)  

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

 

 

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC
GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!