Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay (Ngày 18/03/2020)

Mt 5,17-19 – LỢI ÍCH CỦA LUẬT LỆ!

Bạn thân mến,

Hai bài đọc Kinh thánh hôm nay xoay quanh những lợi ích của Lề Luật trong cuộc sống con người. Bài đọc 1 trích sách Đệ Nhị Luật, xác tín Lề luật là kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa, vì nó giúp con người đạt mọi điều tốt lành và tránh được mọi điều nguy hiểm. Bài Tin mừng theo thánh Mát-thêu cho ta nghe lời khẳng định của Chúa Giê-su: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”

Khi Chúa Giê-su nói như vậy thì ta hiểu được rằng giữa các môn đệ đang có một sự ngộ nhận, họ tưởng Ngài sẽ thay đổi, chống phá Lề luật. Họ ‘tưởng’ như vậy là có lý, bởi nhiều lần Chúa Giê-su đã bác bỏ điều người Do Thái gọi là Lề luật. Ngài đã không giữ tập tục rửa tay mà luật đặt ra, Ngài chữa lành người bệnh trong ngày Sa-bát dù luật cấm… Thật thế, Ngài đã bị lên án và đóng đinh trên thập giá như một kẻ phạm pháp. Tuy nhiên ở đây dường như Chúa nói về Lề luật với tất cả sự tôn kính, mà không một Ráp-bi nào hơn được, bởi cho dù một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua.

Đức Giê-su là mẫu gương tuân giữ Lề Luật: Ngài giữ luật nộp thuế cho Đền thờ như bất cứ ai (x. Mt 17, 24-27); Ngài giữ luật hành hương lên đền thờ Giê-ru-sa-lem để dự lễ vượt qua (x. Lc 2,41-42). Cả cuộc đời của Ngài đã sống theo ý Chúa Cha, Ngài nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Trước cuộc khổ nạn, Ngài đã cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin theo ý Cha đừng theo ý con” (x. Lc 22,42). Nếu có chỗ nào ta thấy Ngài nói và làm khác luật cũ, thì chẳng qua Ngài muốn chúng tốt hơn, hay hơn và đẹp hơn mà thôi.

Theo tâm lý bình thường, ta thường khó chịu khi phải tuân giữ luật lệ, vì nó ngăn cản không cho ta làm những gì mình muốn; luật lệ như một chướng ngại, giới hạn tự do của con người. Nhưng một mặt khác tất cả chúng ta phải chân nhận rằng, luật lệ tốt lành được làm ra là để bảo vệ con người, làm cho con người tốt hơn; một giá trị sẽ được gìn giữ, được duy trì lâu dài nhờ một khuôn phép. Cây đèn chiếu sáng nhờ ngọn lửa và cũng nhờ cả bóng đèn. Luật lệ ví như bóng đèn giữ cho ngọn lửa khỏi bị gió làm cho tắt.

Lạy Chúa, Chúa đã kiện toàn lề luật để giúp con người nên hoàn thiện. Xin giúp con biết can đảm trung thành với lề luật, thực hành đúng giá trị của luật mà Chúa đã dạy. Xin cho con biết giữ luật Chúa với tinh thần yêu mến. A-men.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS