THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1. 5-9

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi nên biết, tôi thừa lệnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyền dạy cho các ngươi biết lề luật và huấn lệnh của Chúa, để các ngươi thi hành các điều ấy trong phần đất mà các ngươi chiếm hữu; các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: “Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt”. Không một dân tộc vĩ đại nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như tôi trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 15-16. 19-20

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các chốt cửa thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. – Ðáp.

2) Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng. – Ðáp.

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Xh 33, 11

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.

Phúc Âm: Mt 5, 17-19

“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Những người Pharisiêu và Biệt Phái thường hay dựa vào lề luật của Môsê và các Ngôn Sứ để có cơ hội bắt bẻ Chúa Giêsu. Ví dụ như Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabat, hay các môn đệ vì đói quá đã bứt lúa dọc đường ăn trong ngày Sabat. Chúa Giêsu vẫn biết luật xưa dạy như vậy, nhưng Ngài cố ý làm như thế để dạy cho những người này một bài học bởi vì họ giữ luật một cách máy móc, không suy nghĩ. Chúa muốn con người chúng ta giữ luật vì lòng yêu mến chứ không phải giữ luật vì sợ luật. Chúa đã từng nói luật vì con người chứ không phải con người vì luật.

Chúa Giêsu muốn kiện toàn luật của Môsê cũng như của các Ngôn Sứ để cho phù hợp với đạo lý của con người, để sao cho con người giữ luật phát xuất từ tình yêu chứ không vì một mục đích gì khác.

Trong mùa Chay thánh này, luật bảo ta phải giữ chay vào những ngày quy định là thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Điều này Giáo Hội muốn người Kitô hữu chúng ta có sự kết hợp với Chúa trong cuộc khổ nạn của Người, qua những việc làm như giữ chay kiêng thịt, hy sinh hãm mình, ăn năn tội lỗi quay trở về với Chúa. Tất cả những điều này chúng ta phải giữ và thi hành bằng tình yêu. Chỉ khi nào chúng ta giữ luật bằng tình yêu, chúng ta mới cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Lạy Chúa trong mùa Chay thánh này xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa, thông phần đau khổ với Chúa trong cuộc tử nạn. Chúa không bảo chúng con phải chịu đau đớn, đội mão gãi hay vác thập giá và chịu chết như Chúa. Chúa dạy con phải biết chết đi tội lỗi của mình, chết đi tính ích kỷ của mình, nhìn lại con người của mình, canh tân và đổi mới chính mình cho xứng đáng là con cái của Chúa. Đó là những gì mà chúng con phải làm trong mùa Chay thánh này.

GB. Nguyễn Trọng Nhân SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS