THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (năm I) Dt 10, 11-18

“Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời”

Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái.

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng những ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xóa được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người.

Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời.

Vả chính Thánh Thần cũng đã minh chứng cho chúng ta như thế.

Vì sau khi Chúa đã phán: “Nầy là giao ước Ta sẽ ký kết với chúng sau những ngày ấy”, thì Người còn thêm: “Ta sẽ đặt lề luật Ta trong lòng chúng, và khắc nó vào tâm trí chúng; ta sẽ không còn nhớ đến những tội lỗi và sự gian ác của chúng nữa”.

Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 88, 4-5, 27-28, 29-30

Ðáp: Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái. (29)

Xướng 1) Ta sẽ ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa. Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”.

2) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha tôi, là Thiên Chúa và Ðá Tảng cứu độ của tôi”. và Ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao sang hơn các vua chúa ở trần gian.

3) Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. Ta sẽ gìn giữ miêu duệ người muôn đời, và ngai báu người như những ngày của cõi cao xanh.

Alleluia: 1Sam 3,9

Alleluia, Alleluia. – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 4,1-20

“Người gieo hạt đi gieo hạt giống”

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển.

Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng:

“Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.

Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.

Ðó là Lời Chúa.

Suy niệm

Trong đoạn Tin Mừng hôm qua, Chúa Giêsu đề cao người biết lắng nghe Lời Chúa. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng dụ ngôn người gieo giống để khuyến cáo: không phải chỉ biết lắng nghe, mà còn phải đón nhận, rồi sinh hoa kết quả nữa.

Chúa Giêsu cũng trình bày cho thấy trở ngại khiến cho việc nghe Lời Chúa không sinh hoa kết quả, đó là: bị Satan phá, đó là hạt rơi ở vệ đường; tính nông nỗi nhất thời, không kiên trì thực hiện Lời Chúa trong lúc gian nan hay lúc bị ngược đãi, đó là hạt rơi trên sỏi đá; còn những lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác, đó là hạt rơi trên bụi gai; những hạt gieo vào đất tốt, đó là những người nghe Lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả.

Với tâm tình của người gieo giống, Chúa muốn nói gì với mỗi người chúng ta trong giây phút này đây?

Người gieo giống bao giờ cũng mong ước cho hạt giống sinh hiệu quả. Cũng vậy, ơn Chúa ban và việc Chúa làm, qua nhiều hình thức và dấu chỉ, sinh hiệu quả tốt cho mỗi người. Điều này đòi hỏi chúng ta tin tưởng và hy vọng vào ơn Chúa, để chúng ta tỏ lòng quý mến bằng cách đón nhận cách thiện chí và sống theo ơn Chúa ban, để thánh hóa bản thân mỗi ngày một hơn.

Hạt giống bao giờ cũng được chọn lựa, nghĩa là chúng tốt và có tiềm năng sinh hoa kết quả. Điều này nhắc nhở chúng ta phải tin tưởng vào hiệu năng của ơn Chúa ban và việc Chúa làm, để chúng ta tôn trọng ơn Chúa và nhiệt tình sốt sắng làm thật nhiều công việc lành phúc đức và sốt sắng khi lãnh nhận các bí tích, để xứng đáng đón nhận ơn Chúa cách dồi dào hơn.

Hạt giống tốt nào cũng có tiềm năng sinh hoa kết quả, nhưng khi gieo xuống đất thì chúng còn tùy thuộc vào mỗi đám đất có thuận tiện hay không. Chúng ta hãy chuẩn bị kỹ lưỡng và tươm tất cho việc đón nhận ơn Chúa qua các bí tích.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS