THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY

THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95

“Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: “Hỡi Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ các thần của ta và lạy tượng vàng ta đã dựng không? Vậy nếu các ngươi đã sẵn sàng, thì lúc nghe tiếng kèn, tiếng huyền cầm, tiếng còi, quyển sáo và các thứ nhạc khí, các ngươi phải sấp mình thờ lạy tượng ta đúc. Nhưng nếu các ngươi không chịu sấp mình thờ lạy, lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa cháy bừng. Và coi Chúa nào sẽ cứu thoát các ngươi khỏi tay ta”. Sidrach, Misach và Abđênagô trả lời với vua Nabucôđônôsor rằng: “Tâu lạy vua, chúng tôi không cần trả lời cùng vua về việc này, vì đây Thiên Chúa chúng tôi thờ có thể cứu thoát chúng tôi khỏi lò lửa cháy bừng, và khỏi tay đức vua; nhược bằng Thiên Chúa chúng tôi không muốn thì, tâu lạy vua, vua nên biết rằng chúng tôi không thờ các thần của vua và không lạy tượng vàng của vua dựng lên”.

Bấy giờ vua Nabucôđônôsor thịnh nộ, mặt biến sắc, nhìn thẳng vào Sidrach, Misach và Abđênagô, ông ra lệnh đốt lò nóng hơn thường gấp bảy lần, và truyền lệnh các tráng sĩ trong cơ binh trói chân Sidrach, Misach và Abđênagô, và ném vào lò lửa cháy bừng.

Bấy giờ vua Nabucôđônôsor bỡ ngỡ, vội vã đứng lên và nói với các triều thần rằng: “Chớ thì ta không ném ba người bị trói vào lò lửa sao?” Các ông trả lời với vua rằng: “Tâu lạy vua, thật có”. Vua nói: “Ðây ta thấy có bốn người không bị trói đi lại giữa lò lửa mà không hề hấn gì; dáng điệu người thứ tư giống như Con Thiên Chúa”. Vua Nabucôđônôsor nói tiếp: “Chúc tụng Chúa của Sidrach, Misach và Abđênagô, Ðấng đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ tin cậy Người, không chịu vâng phục mệnh lệnh của nhà vua và thà hy sinh thân xác, chớ không phục luỵ thờ lạy Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa của họ”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. – Ðáp.

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

3) Chúc tụng Chúa ngự lên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”.

Phúc Âm: Ga 8, 31-42

“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1

Dưới đáy một hồ sâu, có mấy con ấu trùng nói chuyện và băn khoăn tự hỏi: tại sao có nhiều bạn leo dọc thân cây sen lên trên mặt nước đều không trở lại để kể cho chúng nghe.

Ít hôm sau, một con ấu trùng trèo lên cây sen với cuộc mạo hiểm ly kỳ trên mặt nước. Nó nghĩ bụng, nó sẽ giữ lời hứa, vàtrở lại kể cho bạn bè nghe cái nó trông thấy trên mặt nước.

Vừa ló đầu lên, mắt nó bị hoa lên. Trước hết là nó thấy ánh sáng của mặt trời và hơi ấm của khí. Chẳng mấy chốc, nó thấy cơ thể hình như đang thay hình đổi dạng. Chỉ trong chốc lát, từ cái vỏ của con ấu trùng nó đã biến thành con chuồn chuồn với bộ cánh màu sặc sỡ.

Nó cứ tưởng suốt đời là con ấu trùng như những con ấu trùng khác, thế nhưng khi nó bắt đầu vươn vai, nó có thể bay qua lượn lại trong không gian với tất cả niềm ao ước sẽ trở xuống đáy hồ để kể cho chúng bạn nghe bao nhiêu điều kỳ lạ.

Từ trên mặt nước trong suốt, nó nhìn rõ bạn bè, nhưng bạn bè lại không nhìn thấy nó, một lúc sau nó hiểu ra rằng: Tìm cách trở lại dưới đáy bể là công dã tràng, vì cho dù nó có trở xuống, nhưng với đôi cánh của nó thì bạn bè sẽ không thể nào nhận ra nó vì nó đã biến đổi hình dạng, nó đã trở thành một tạo vật mới như nó chưa từng nghĩ ra trước đó.

Đời sống con người quả là một cuộc hành trình, bắt đầu từ cung lòng sự sống, rồi bước qua trong lòng sự sống cuộc đời, để sau cùng tiến tới sự sống đời đời của sự sống thật.

Giữa ba giai đoạn cuộc hành trình, sự sống này có một hố sâu cách biệt thật khó hiểu, không ai có thể dò thấu hết được và cũng không ai một khi đã bước qua rồi còn có thể quay đầu trở lại để kể cho mọi người biết được.

Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu dùng quyền phép của Ngài để khiến cho ông Ladarô, con gái ông Giairô và cả con trai bà góa thành Naim đã chết được sống lại. Thế nhưng tất cả những con người đó còn phải chết lần thứ hai rồi mới được bước vào cõi sống đời đời.

Trái lại, Chúa Giêsu là Đấng duy nhất đã qua sự chết một lần và đã toàn thắng sự chết. Ngài đã sống lại khải hoàn để phục hồi sự sống cho toàn thể nhân loại. Nhờ mầu nhiệm thập giá và vượt qua, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và của sự chết: “Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do”.

Vì thế, mầu nhiệm sự chết và sống lại của con người chỉ có thể hiểu được trong ánh sáng của biến cố lịch sử và trong mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu.

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, cái chết của con người không phải là chấm dứt, là hết. Thiên Chúa không tạo dựng con người để rồi bị tiêu tan trong cõi hư vô, nhưng để được sống đời đời. Đó là niềm hy vọng vững chắc của niềm tin Kitô vào biến cố Phục sinh khải hoàn của Chúa Giêsu là bảo chứng chắc chắn nhất về tình liên đới.

Nếu ta không ở trong Lời của Chúa, thì ta không là môn đệ Ngài. Xin Chúa nhóm lên trong ta niềm tin và kiên cường lòng cậy để đỡ nâng ta trong mọi nẻo đường ta đi. Đồng thời với tâm tình Mùa Chay, Giáo hội nhắn nhủ ta phải sấm hối để trở về với phẩm giá là con cái Chúa, con cái của tự do.

 Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Suy niệm 2

Để mô tả tình trạng bách hại tôn giáo vào thời vua Epiphan Antiocô I và để bảo tồn đức tin của các tính hữu Do Thái, tác giả sách Đanien đã ghi lại những sự kiện đã diễn ra trong thời lưu đày Babilon. Giống như Antiocô đã cho đặt tượng thần Zeus trong Đền Thờ Giêrusalem, thì vua Nabucodonoso cho giết chết những ai không tôn thờ tượng vua. Ba người bạn của Đanien là Sarach, Mesach và Abênegô đã bị kết án chết vì chống lại lệnh nhà vua. Nhưng Thiên Chúa đã ra tay quyền năng cứu ba người trẻ khỏi bị thiêu sống. Sự kiện này cho chúng ta một bài học: trong những đau khổ, trong bách hại, những con người trung tín kiên vững trong đức tin.

Tin Mừng cho chúng ta thấy tự do là hoa trái của chân lý và là hoa trái của việc lắng nghe lời Chúa; đồng thời mô tả cho chúng ta tình con của chúng ta đối với cha trên trời. Việc chúng ta là con cái Ápraham không có nghĩa là chúng ta tự do, nhưng chúng ta tự do vì chúng ta lắng nghe lời Chúa “Nếu anh em tin vào lời Thầy, anh em sẽ là môn đệ của Thầy. Anh em sẽ nhận biệt chân lý, và chân lý sẽ giải thoát anh em”.

Nhưng người Do Thái không tin những gì Chúa Giêsu nói và đang tìm cách giết Ngài. Họ tìm cách giết chết Đấng “là Đường, là sự thật và là sự sống”. Câu hỏi đặt ra cho từng người chúng ta là: chúng ta có can đảm sống theo sự thật hay không, chúng ta có can đảm làm chứng cho sự thật hay không?

Người ta kể câu chuyện tại Thái Lan, là nước có tỉ lệ công giáo rất thấp: tại một ngôi trường nọ, có rất nhiều học sinh. Lúc ăn trưa, trong nhà cơm khoảng 400 học sinh, có một em người công giáo, ngày nào cũng vậy, em thường làm dấu thánh giá và cầu nguyện giây lát. Vì hình như em là học sinh công giáo duy nhất, nên bạn bè em cho rằng em có “hành vi ma thuật”, và méc với thầy cô giáo. Khi thầy gọi lên, hỏi em đã làm gì, em chỉ đơn giản trả lời rằng em chỉ cám ơn Chúa vì lương thực hằng ngày Chúa ban cho mà thôi. Nghe vậy, người thầy xúc động và xấu hổ nói rằng: “Này con, ta cũng là kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết”.

Chúng ta cám ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta biết Chúa Kitô, Đấng là sự thật, và là sự công chính. Thế gian sợ điều này, vì Chúa Giêsu gọi là đường hẹp, vì nó đảo lộn cuộc sống cũ, vì nó quấy rầy thế gian, vì nó đặt lại giá trị, vì thiên hạ cho là chướng tai. Nhưng những tâm hồn thiện chí, khiêm cung, đầy nhiệt huyết qua mọi thời đại bước theo sự thật này sẽ đến cùng Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta sống chân thật và giúp chúng ta bước theo đường ngay nẻo chính. Amen.

Fx. Phạm Đình Phước SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
THỨ BA TUẦN THÁNH
THỨ HAI TUẦN THÁNH