THỨ TƯ – TUẦN 6 PS

TUẦN 6 PS

THỨ TƯ

  1. Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta: Thần khí sẽ dẫn chúng ta vào sự thật toàn diện. Sự thật liên hệ đến toàn vẹn cuộc đời người môn đệ: Chúa Cha yêu thương anh chị em, Chúa Giêsu cứu chuộc anh chị em, và Chúa Thánh Thần thánh hóa anh chị em. Ý nghĩa đời sống chúng ta tìm được sức mạnh và an ủi trong chân lý này, bởi lẽ chúng ta được yêu thương.
  2. Chúng ta được mời gọi trong những ngày này luôn kêu cầu: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Nếu chúng ta muốn bước đi trong chân lý là chính Đức Giêsu, là đường, là sự thật và là sự sống, chúng ta buộc phải nhờ đến Thánh Thần. Ngài là Thần khí sự thật. Xin dẫn chúng con đi trên đường ngay nẻo chính.
  3. Thánh Thần luôn ở với Giáo hội. Nếu có lúc nào chúng ta không hiểu được những lời của Đức Giêsu, những lời Kinh thánh, chúng ta hãy nài xin Thánh Thần và ngài chắc chắn sẽ chỉ lối cho chúng ta về Đức Giêsu, vì mọi sự đã được Chúa Cha ban cho Đức Giêsu Kitô.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC