THỨ TƯ TUẦN THÁNH

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Thảm kịch Giuđa

  1. Bước vào Tuần thánh, ta không thể không nói tới Giuđa, nhưng như một thảm cảnh tuyệt vọng. Ông đã đem bán kho tàng quý nhất của đời môn đệ, TẶNG PHẨM GIÊSU, để lấy một cái bóng thoáng qua. Rồi, Giuđa đã chối từ mình phạm tội đối với Thày. Ông vẫn trân tráo đến hỏi Đức Giêsu: “Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời : “Chính anh nói đó !” Chính điều này đã dẫn ông tới tuyệt vọng. Ông đã chết như thể một người không còn hy vọng gì.
  2. Nhưng Thiên Chúa vượt trên tất cả thảm cảnh đó. Sự phản bội của Giuđa không làm cho Thiên Chúa hết là Thiên Chúa. Lòng xót thương của ngài còn lớn lao hơn nhiều. Chính ngài mới là Đấng quyết định. “thời của Thầy đã gần tới”. Thời của lòng xót thương vĩnh cửu đã tới gần. Thời của cõi lòng Thiên Chúa mở toang ra cho con người đã tới gần. Thời của Thiên Chúa đánh bại Satan đã tới gần. Thời của Thiên Chúa đưa những kẻ nghèo hèn, những kẻ có tâm hồn tan nát… vào bàn tiệc huy hoàng của HOÀNG TỬ THẦN LINH đã tới gần.
  3. Chúng ta hãy mau chạy lại gần ngai ÂN SỦNG để được đáp cứu đúng thời. Ta hãy trải lòng ra cho HOÀNG TỬ NHÂN HẬU ĐANG ĐẾN.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC