Tiếp kiến chung của ĐGH 09/01/2019: Không có lời cầu nguyện nào không được Chúa đáp lời

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha