Tiếp kiến chung của ĐGH 16/01/2019: Gọi Chúa là Cha như em bé tin tưởng cha của mình

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha