TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

TUẦN 9 NGÀY KÍNH MẸ MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

Kinh năng đọc: KINH XIN MẸ BẢO TOÀN ĐỨC TIN

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, uy quyền trong Giáo hội

Mẹ là Đấng bảo vệ quyền thế và cao sang,

Mẹ là Đấng Phù Hộ đắc lực cho Giáo hội.

Mẹ oai hùng như đạo binh dàn trận,

một mình Mẹ đủ tiêu diệt hết các bè rối trên dương gian.

Trong lúc nguy nan, trong cơn phấn đấu, trong giờ cơ cực,

Xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi tay thù địch

và đến giờ lâm chung,

xin đón nhận chúng con vào nơi hạnh phúc trường cửu. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

 

NGÀY THỨ NHẤT (15/5)

Lạy Mẹ Đồng Trinh, xin Mẹ giúp chúng con làm tuần 9 ngày này sốt sáng. Mẹ là Đấng uy quyền và sáng láng. Chúa đã chọn Mẹ, để đạp đầu con rắn dữ. Mẹ đã làm cho ma quỷ phải khiếp sợ; xin Mẹ tỏ ra là một đạo quân dàn trận; xin Mẹ phá vỡ những hành vi bất chính của quân thù, để tính nhút nhát của chúng con không ảnh hưởng gì đến linh hồn chúng con.

Kính mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

NGÀY THỨ HAI (16/05)

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là cột trụ của đạo thánh Chúa. Giáo Hội do Chúa Kitô, con của Mẹ, sáng lập, bị biết bao kẻ thù độc ác do Satan xúi giục tấn công. Chúng tìm đủ mọi cách để tiêu diệt Giáo Hội, ngăn cản Giáo Hội thi hành sứ mệnh cao cả là đem ánh sáng, chân lý và sự sống đến cho mọi người. Xưa kia Mẹ đã cứu Chúa Hài Nhi thoát tay vua Hêrôđê và đã chịu đau khổ dưới chân Thánh Giá vì phần rỗi thế gian, xin Mẹ đừng cho kẻ thù của Chúa lộng quyền chiến thắng, và xin Mẹ luôn giải thoát giáo dân.

Kính Mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ BA (17/05)

Lạy Mẹ Maria, Giáo Hội trông cậy vào sự che chở của Mẹ đối với các Đức Giám Mục là những thủ lãnh đoàn chiên bao la của Chúa Kitô, đối với Đức Thánh Cha, Đấng kế vị thánh Phêrô. Mẹ là Đấng nhận lời cầu xin của Đức Thánh Cha Pio VII. Nay xin Mẹ giúp vị thủ lãnh mến yêu của giáo dân, xin an vủi Người trong cơn đau khổ, xin cho Người và tất cả các giám mục ánh sáng và sức mạnh để đối phó với trọng trách của các ngài.

Kính Mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ TƯ (18/05)

Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương các tiên tri. Mẹ là Đấng bầu chữa hiền lành và là Đấng đồng trinh trung tín, xin bênh giữ giáo dân khỏi mọi tà thuyết đang đầu độc thế giới và xin ban lòng tin mạnh mẽ vào tận đáy lòng mọi người giáo hữu là con cái Mẹ.

Kính Mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ NĂM (19/05)

Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương các thánh Tông Đồ. Để Giáo Hội của Con Mẹ thấm nhuần thế giới ngày càng hơn nhằm mục đích tẩy gột và cứu rỗi thế gian, xin Mẹ ban cho Giáo Hội nhiều tâm hồn quảng đại thông cảm những nỗi đau khổ của người khác, say mê nước Trời, và làm sáng danh Chúa. Lại xin Mẹ tăng thêm trong Giáo Hội và giữa chúng con nhiều ơn kêu gọi truyền giáo, để xông pha chiến đấu vì sự tiến bộ của Giáo Hội. Xin Mẹ ban cho mọi người lòng hiên ngang làm việc để xây dựng một thế giới thật sự với Chúa Kitô.

Kính Mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ SÁU (20/05)

Lạy Mẹ Maria, là Đấng bầu chữa kẻ có đạo, xin cứu chúng con khỏi cảnh tôn thờ ngẫu tượng. Mẹ đã sống trong nghèo nàn, xin giúp chúng con đừng bao giờ ham mê tiền bạc, là đứa đầy tớ tốt, nhưng lại là ông chủ xấu. Xin Mẹ làm sống động trong huyết quản người có đạo tư tưởng và lòng ham muốn thú vui vĩnh cửu. Xin Mẹ ban cho chúng con lòng công bình và chân thật, ngõ hầu chúng con làm lan trọng uy quyền Chúa khắp mọi nơi, là uy quyền công bằng, huynh đệ và hòa bình.

Kính Mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ BẢY (21/05)

Lạy Mẹ Maria, là Đấng Rất Đồng Trinh. Xin dạy chúng con sống xa loài quỷ khoái lạc đang nỗ lực hoạt động để làm hư hại loài người. Vì Mẹ đã sống bình dân, nghèo khó và đôi khi còn đau khổ nữa, xin giúp các tín hữu biết chê ghét tội lỗi, thích hãm mình, và xin Mẹ đừng để cho chúng con tách rời đời sống chúng con khỏi cây thánh giá của Chúa Kitô.

Kính Mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ TÁM (22/05)

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã bao lần cứu giáo dân khỏi dịch tễ hay các tai họa thể xác. Ngày nay, xin Mẹ đến giải thoát linh hồn chúng con khỏi chất độc là sách xấu, phim ảnh xấu, bạn bè xấu. Xin Mẹ để vào lòng các tín hữu một lòng mạnh mẽ và chuyên cần, để nhờ gương sáng, họ giải độc cho loài người. Lại xin Mẹ làm cho các linh hồn sống lại trong đức khiết tịnh và vui vẻ.

Kính Mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ CHÍN (23/05)

Lạy Mẹ Maria, đầy tớ của Mẹ là thánh Gioan Bosco, đã biểu dương lòng yêu mến Mẹ với tuổi trẻ. Chúng con chạy đến cảm tạ Mẹ vì những hồng ân Mẹ đã ban cho chúng con. Xin Mẹ là người hướng đạo trót đời chúng con, và xin Mẹ giúp chúng con trong giờ chết bằng sự hiện diện dịu hiền của Mẹ. Ước gì đại lễ mừng kính Mẹ làm tăng lòng tin tưởng và trìu mến của chúng con đối với Mẹ. Ôi, lạy Mẹ Đồng Trinh, xin thương xót chúng con.

Kính Mừng Maria …

Xướng: Lạy Mẹ Rất Thanh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đáp: Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu; nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha ban cho Giáo Hội sức mạnh của Thần Khí Cha để vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu,

Cầu cho chúng con!

Từ khoá:

Bài viết liên quan Linh Đạo Sa-lê-diêng