XXXII Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bài giảng Hằng Ngày

Lời Chúa hằng ngày: 11. 11. 2019
Suy niệm Chúa Nhật 32 TN – năm C
XXXII Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)
Lời Chúa hằng ngày: 09. 11. 2019